Tarieven

Tarieven

                Meer informatie over onze nota:

Direct na behandeling ontvangt u de nota.

De nota’s kunnen direct per pintransactie worden voldaan of binnen 30 dagen worden overgemaakt.
Deze termijn geldt ook indien de patient de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen

Bij niet-betaling binnen 30 dagen bent u in verzuim en wordt een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend zal worden

Wanneer de patient cq. zijn wettelijke vertegenwoordiger na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zijn wij gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen, daarnaast komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor uw rekening

Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten of  te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling dmv. pintransactie tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten

Bij eventuele vragen over de nota dient u deze binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken

Klik hier om de (NMT) betalingsvoorwaarden te bekijken

Klik hier voor de tarieven 

              Klik hier voor de techniekkosten

 

L. Houtepen:
IBAN nummer: NL21INGB0656650842
BIC code: INGBNL2A

B. Lippens:
IBAN nummer: NL65RABO0306670593
BIC code: RABONL2U