Algemene info

Wat u moet weten over mondzorg en aanvullend verzekeren

Veel Nederlanders bekijken hun zorgverzekering én de aanvullende verzekeringen de komende maanden weer kritisch. Een veelgestelde vraag is daarbij: moet ik mij wel of niet aanvullend verzekeren voor mondzorg? De belangrijkste informatie voor voorlichting aan uw patiënt op een rij.

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Jeugd

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage. De kosten voor orthodontie of kronen en bruggen worden niet vergoed.

Volwassenen

Volwassenen vanaf 18 jaar betalen bijna alle kosten voor mondzorg zelf. Vanuit de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars chirurgische tandheelkundige zorg en een uitneembaar kunstgebit vanuit het basispakket. Voor dit kunstgebit wordt wel een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Bijzondere zorg

In speciale gevallen vergoedt de zorgverzekeraar bijzondere tandheelkundige zorg uit het basispakket. Bijvoorbeeld als iemand deze zorg nodig heeft omdat hij/zij een ernstige ontwikkelingsstoornis heeft. Of als mensen ernstige stoornissen of afwijkingen van de mond hebben. Voor een vergoeding van deze bijzondere zorg moet wel vooraf toestemming gevraagd worden bij de zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Volwassenen vanaf 18 jaar die reguliere kosten voor de tandarts vergoed willen krijgen en verzekerd willen zijn voor gebitsschade door ongevallen kunnen zich aanvullend verzekeren naast de basisverzekering. Welke behandelingen vergoed worden en hoeveel die vergoeding bedraagt, verschilt nogal per verzekeraar.

Waar moet u op letten bij de keuze voor een tandartsverzekering?

Een goede tandartsverzekering afsluiten is nog niet zo eenvoudig. Er zijn nogal wat dingen om rekening mee te houden. Het belangrijkste bij het afsluiten van een tandartsverzekering is de gezondheid van uw eigen gebit en uw behoefte aan mondzorg. Mankeert er vaak iets aan uw gebit, komt u alleen voor een periodieke controle of zou u misschien in de toekomst nog een beugel willen?

De belangrijke punten om op te letten:

1. Wat wordt vergoed?

Verzekeraars maken vaak onderscheid in behandelingen die zij vergoeden. Algemene stelregel, hoe duurder de polis, hoe meer behandelingen er worden vergoed.

• Reguliere behandelingen (preventieve, tweejaarlijkse consulten)

• Mondhygiëne (voorlichting, gebitsbescherming en het verwijderen van tandsteen en tandaanslag)

• Orthodontie (gebitsregulatie inclusief beugels)

• Parodontologie (behandelingen van tandvlees en kaakbot)

• Specialistische behandelingen, inclusief implantaten, kronen, bruggen, wortelkanaal- en zenuwbehandelingen

• Schade door een ongeval

• Noodbehandelingen in het buitenland

2. Worden de maximale vergoedingen van de tandartsverzekering bepaald door percentages, geldbedragen of een aantal?

3. Zijn er acceptatievoorwaarden voor de tandartsverzekering?

4. Mag u zelf bepalen naar welke tandarts u gaat, of bepaalt de verzekeraar dit?

5. Wordt de tandartsverzekering los aangeboden of alleen binnen een pakket; wat werkt het beste voor u?

6. Kunt u een korting krijgen?

Weetje: verzekeraars zijn niet verplicht verzekerden te accepteren voor een tandartsverzekering.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staan kwaliteit en uw eigen veiligheid voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Onze behandelingen zijn allemaal geprotocolleerd en vastgelegd. Tevens werken wij volgens de wettelijke richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Infectiepreventie. Daartoe is de praktijk volledig ingericht, wij werken met de meest moderne apparatuur om uw veiligheid te waarborgen en goede kwaliteit te leveren. Een praktijk waar wij met zijn allen trots op zijn.

Alle handelingen en kwaliteitseisen betreffende röntgenfoto’s zijn vastgelegd in ons KEW-dossier.

Onze praktijk werkt  aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn er diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

–          Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen

–          Lidmaatschap kwaliteitsregister tandartsen

–          Lezen vakliteratuur

–          Volgen van bij – en nascholingen met certificaten

–          Kennistoetsen maken

–          Het toepassen van de nieuwe wettelijke richtlijnen op het gebied van regelgeving, veiligheid en infectiepreventie