Kwaliteit en patiëntveiligheid 

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staan kwaliteit en uw eigen veiligheid voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Onze behandelingen zijn allemaal geprotocolleerd en vastgelegd. Tevens werken wij volgens de wettelijke richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Infectiepreventie. Daartoe is de praktijk volledig ingericht, wij werken met de meest moderne apparatuur om uw veiligheid te waarborgen en goede kwaliteit te leveren. Een praktijk waar wij met zijn allen trots op zijn.

Alle handelingen en kwaliteitseisen betreffende röntgenfoto’s zijn vastgelegd in ons KEW-dossier.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn er diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar.

De praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
  • Lidmaatschap kwaliteitsregister tandartsen
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij – en nascholingen met certificaten
  • Kennistoetsen maken
  • Het toepassen van de nieuwe wettelijke richtlijnen op het gebied van regelgeving, veiligheid en infectiepreventie