Tarieven

Na de behandeling ontvangt u de nota.

De nota’s kunnen per pintransactie worden voldaan of binnen 30 dagen worden overgemaakt. Deze termijn geldt ook indien u de rekening door uw zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons, de zorgverlener laat uitbetalen.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen bent u in verzuim en wordt een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend zal worden en € 10,00 administratiekosten.

Wanneer de patient cq. zijn wettelijke vertegenwoordiger na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zijn wij gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen, daarnaast komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten of  te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling dmv. pintransactie tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

Bij eventuele vragen over de nota kunt u bij onze balie assistentes terecht. Of raadpleeg voor uitleg tandartscodes en de opbouw van uw nota: http://www.mondzorgkosten.nl

 

(NMT) betalingsvoorwaarden

Meer informatie >>>

Actuele tarieven

Meer informatie >>>

Materiaal- en techniekkosten

Meer informatie >>>

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg